Proiect de mobilitate: ERASMUS+

Tip proiect: KA1

Cod proiect: 2016-1-RO01-KA101-023553

Tema: Noi perspective asupra învățării autentice prin utilizarea cadrului natural în mod transdisciplinar

Ce-și propune proiectul?

dezvoltarea competentelor profesorilor colegiului pentru consilierea elevilor in problematica dezvoltarii personale, ca premisa a integrarii in spatiul european al muncii (gestionarea viitorului si cresterea calitatii vietii).

10 profesori din domeniul științelor exacte vor dobândi competențe de design de lecții și materiale didactice auxiliare care să înglobeze zonele din parcul educațional al colegiului. La acestea se adaugă competențe de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară în vederea realizării unei învățări transformative. Astfel, ei vor dezvolta atitudini de încredere în potențialul lor și al echipei din care fac parte, pentru a implementa în colegiu principiile dezvoltării sustenabile.

6 profesori din domeniul limbă și comunicare vor cunoaște, înțelege și utiliza principiile comunicării ecologice, de identificare a justului echilibru dintre individ și grupul din care face parte. Prin activitățile de job shadowing, ei vor dezvolta competențe de explorare creativă a orizontului cultural care se deschide datorită caracteristicilor specifice ale unui anumit spațiu natural. Ei vor fi capabili să-și echipeze elevii nu doar cu informații și abilități practice, ci și cu înțelegere a interconectivității cu natura. Profesorii vor ancora dezvoltarea personală a elevilor în sensuri care depășesc propria individualitate, generând trăire autentică, rigoare și entuziasm, atitudini și comportamente bazate pe recunoștință, respect și responsabilitate față de natură.

Toți profesorii participanți la mobilități (curs și job shadowing) vor fi capabili să transfere cunoștințe și metode de lucru în contexte noi, cu ajutorul tehnologiei informației și comunicării, pe care o vor utiliza în crearea formei digitale a produselor finale, care vor fi încărcate pe platforma Moodle a liceului. Prin exemplele de bună practică pe care le vor observa, profesorii vor dobândi competențe de educare a atenției elevilor, a intenționalității lor, de utilizare a resurselor cognitive în vederea atingerii unui nivel ridicat de percepție a realității exterioare și interioare fiecărei persoane.

Ce competențele își vor dezvolta profesorii prin participarea la activitățile proiectului ?

Proiectul își propune derularea unui număr de 16 mobilități europene de către profesorii Colegiului Național Petru Rareș din Suceava, pentru a participa la cursuri (10 profesori) și la activități de job shadowing (6 profesori) în domeniul educației pentru sustenabilitate, identificate ca fiind foarte importante pentru a răspunde nevoii elevilor școlii: outdoor education, educație pentru sustenabilitate, educație pentru comunicare ecologică.

Perioada de implementare a proiectului : 01-09-2014 , 31-08-2016

Perioada de implementare a proiectului: 2016-2018

Detalii despre proiect: 
aici

aici
Pregătire mobilități:

Pregătire culturală:  
Grecia – prezentare geografică
Pregătire logistică:  
Prezentare pregătire logistică
Pregătire științifică:
Prezentare pregătire științifică
Demersuri inovatoare în organizarea conținuturilor școlare

 

Publicitate